VSOK Logga

Anmälda

Här finns alla VSOKare som är anmälda till nån tävling listade.

Det kan hända att en och annan tävling med speciell anmälningsprocedur inte finns med.

2016-07-01

Eskilstuna Weekend

Lena Jakobsson
Lars Jakobsson
Margareta Löfqvist
Kennet Löfqvist
Bernt Åström
Hugo Zetterberg
Anna Zetterberg
Per Wadman
Eva Wadman
Kurt Zander
Lars-Erik Rask
Gertrud Asplund
Ulf Bolinder
Per Erik Fogel
Elin Nallgård
Erik Nallgård
Hans Andersson
Per Haeppling
Hans Greijer
Sofie Thornell
Simon Svensson
Disa Svensson
Jennifer Svensson
Hans-Erik Skalberg
Jan-Olov Bergman
Göran Larsendahl
Anders Älvegran

 

2016-07-02

Grövelsjöorienteringen

Henrik Hamrefors
Fredrik Hamrefors
Ulf Hamrefors
Per Sundström
Annika Sundström
Sixten Törnqvist
Stefan Törnqvist
David Lindgren
Anna Lindgren
Klara Åkerman Sjöström
Inger Gunnarsson
Erik Palm
Eva Palm
Elin Palm
Robert Palm
Hanna Sundström
Sara Hamrefors

 

2016-07-02

SM, ultralång distans

Anders Österlund
Alfred Lönn
Jonna Fors
Sandra Näslund

 

2016-07-03

Grövelsjöorienteringen

Fredrik Hamrefors
Henrik Hamrefors
Ulf Hamrefors
Per Sundström
Annika Sundström
Sixten Törnqvist
Stefan Törnqvist
David Lindgren
Anna Lindgren
Klara Åkerman Sjöström
Inger Gunnarsson
Erik Palm
Eva Palm
Elin Palm
Robert Palm
Hanna Sundström
Sara Hamrefors

 

2016-07-04

Trekvällars

Jan Viklund

 

2016-07-09

Havs-OL Sprint

Smilla Andertoft
Noah Andertoft
Jens Andertoft
Ann-Sofie Andertoft

 

2016-07-09

Havs-OL, dag 1, medel

Jens Andertoft
Smilla Andertoft
Noah Andertoft

 

2016-07-12

Gotlands 3-dagars

Bo Löwegren
Britt Larsson
Nova Sahlén
Anders Sahlén
Felicia Sahlén

 

2016-07-24

O-Ringen Sälen 2016

Lovisa Björnberg
Elvira Björnberg
Daniel Björnberg
David Lindgren
Lars Hall
Kajsa Hall
Amanda Hall
Anna Hall
Pontus Lindgren
Anna Lindgren
Kristina Lindgren
Gun Millinger
Anders Millinger
Hanna Sundström
Annika Sundström
Per Sundström
Alexander Thulin
Mats Thulin
Eva Ode
Vilma Thulin
Hanna Thulin
Jan Viklund
Liz Porteous
Lennart Öberg
Sofi Thorsell
Joakim Ahlström
Maja Ahlström
Emil Ahlström
Malena Ahlström
Albin Ahlström
Lucas Ahlström
Anna Nygård
Johan Ahlström
Tommy Boman
Eva Wadman
Per Wadman
Elin Dahlmark
Catharina Dahlmark
Lars Ahlström
Rickard Svensson
Elin Nallgård
Erik Nallgård
Tore Nallgård
Lill Nallgård
Per-Olov Sjöström
Kalle Åkerman Sjöström
Karin Åkerman
Klara Åkerman Sjöström
Inger Gunnarsson
Niclas Ahlström
Mikael Davidsson
Annika Davidsson
Nina Limbäck
Elsa Limbäck
Alva Limbäck
Magnus Limbäck
Fredrik Dahlmark
Tobias Dahlmark
Hugo Frisk
Stella Älvegran
Camilla Älvegran
Teodor Älvegran
Angelina Älvegran
Anders Älvegran
Kasper Westman
Hampus Westman
Elisabeth Westman
Hans Westman
Freja Ivermark
Maria Ivermark
Filip Ivermark
Sixten Törnqvist
Lena Törnqvist
Stefan Törnqvist
Johanna Breivold
Bo Löwegren
Gertrud Asplund
Ulf Bolinder
Lena Jakobsson
Lars Jakobsson
Jonna Fors
Henrik Hamrefors
Ulf Hamrefors
Fredrik Hamrefors
Birgitta Andersson
Göran Andersson
Jon Breivold
Elin Breivold
Kennet Löfqvist
Margareta Löfqvist
Alfred Lönn
Sara Mouazzen
Henrik Ortman
Erik Palm
Elin Palm
Robert Palm
Eva Palm
Kurt Zander
Stina Björnberg
Felicia Sahlén
Nova Sahlén
Anders Sahlén
Pernilla Sahlén
Ludvig Juhlin
Gustav Juhlin
Martin Juhlin
Karin Andersson
Cecilia Einarsson
Emma Helmersson
Thomas Andersson
Klara Berglund
Simon Svensson
Jennifer Svensson
Disa Svensson
Sandra Näslund
Andreas Näslund
Hugo Zetterberg
Anna Zetterberg
Johan Sundén
Tore Kangas
Lars-Erik Rask
Ida Larsson
Magnus Larsson
Catarina Larsson
Martin Oldaeus
Olle Oldaeus
Catharina Ekman
Jonas Jensen-Tornehed
Markus Österlund
Simon Österlund
Dan Österlund
Anders Österlund
Kuno Österlund
Anna Thomasdotter
Eva Karlsson
Gunilla Boman
Lars-Olof Lundström
Christina Gohde
Frida Herbst
Emma Olofsson
Johan Herbst
Björn Beckius
Karin Beckius
Sara Hamrefors
Hongyu Pei Breivold
Mats-Åke Isaksson
Birgitta Isaksson
Sofie Thornell

 

2016-07-25

MtbO, O-Ringen Sälen 2016

Andreas Mathisen
Stina Björnberg
Thomas Andersson

 

2016-08-04

Stjärnorpssprinten

Per Sundström
Annika Sundström

 

2016-08-05

Tibrotrippeln, dag 1, sprint

Annika Sundström
Per Sundström
Mikael Davidsson
Annika Davidsson
Stefan Törnqvist

 

2016-08-05

Ungdomens 10mila

5 Lag: Västerås SOK 2 Sträckor:6
4 Lag: Västerås SOK 1 Sträckor:6
3 Lag: Västerås SOK 2 Sträckor:7
2 Lag: Västerås SOK 1 Sträckor:7
1 Lag: Västerås SOK 1 Sträckor:12

 

2016-08-06

Tibrotrippeln, dag 2, medel

Annika Sundström
Per Sundström
Mikael Davidsson
Annika Davidsson

 

2016-08-07

Tibrotrippeln, dag 3, lång

Per Sundström
Annika Sundström

 

2016-08-09

Distriktsmatch, sprint

Amanda Hall
Andreas Näslund
Johanna Breivold
Fredrik Hamrefors
Sara Mouazzen

 

2016-08-10

Distriktsmatch, lång

Amanda Hall
Andreas Näslund
Johanna Breivold
Fredrik Hamrefors
Sara Mouazzen

 

2016-08-20

ROC, publiktävling på VM

Alfred Lönn
Jonna Fors
Henrik Hamrefors
Ulf Hamrefors
Fredrik Hamrefors